| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

UE3 Kristillinen oppi eli dogmatiikka

Page history last edited by Virpi Loikkanen 8 years, 6 months ago

Huomaa, että tämä sivu liittyy lukion vuoden 2003 opetussuunnitelman mukaiseen kolmoskurssiin. 1.8.2016 voimaan tulevassa opetussuunnitelmassa kolmannen kurssin sisältö on erilainen. Tätä sivua ei päivitetä uuden opetussuunnitelman mukaiseksi.

 

File:Crepuscular rays over Plymouth Sound.jpg

Kuva: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crepuscular_rays_over_Plymouth_Sound.jpg kuvaaja: Nilfanion, copyright: CC-BY-SA

 

Moi.

 

Seuraavat linkit johdattavat dogmatiikan perusasioiden äärelle.

 

http://www.lukio.palkane.fi/raamattunet/dogmat.html 

http://www.oph.fi/etalukio/uskonto/kurssi3/index.html

http://personal.inet.fi/koti/rossi/ue6m.html

http://www.helsinki.fi/teol/kurssit/syste/02_etus.shtml

http://evl.fi/ (klikkaa kohtaa"Usko ja arvot", sitten "Mihin uskomme" sekä "Oppi ja kirjat")

Wikipediaa kannattaa tietysti kokeilla, vaikka siellä on joitakin hyvin huonoja artikkeleita kristillisyydestä - hyvien joukossa.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kristinusko on ihan kelvollinen sivu

http://fi.wikipedia.org/wiki/Jumala_%28kristinusko%29 artikkeli kristinuskon jumalakuvasta, ei kovin hyvä, mutta kelvollinen

http://www.planetgast.net/symbols/patterns/patterns.html  kristillisiä symboleja (englanninkielinen)

 

 

Tehtävä 

Työskennelkää 3-5 hengen ryhmissä.

Lähtötilanne: Meidän kouluun on tulossa vaihto-oppilas sellaisesta maasta, jossa kristinusko on vähemmistöuskonto, joten kristillisyys ei ole hänelle juurikaan tuttu asia. Valmistakaa häntä varten esite, jossa kerrotaan kristinuskosta, erityisesti sen opetuksista. Esite voi olla sähköisessä muodossa, esim. PP-esityksenä tai videona, tai paperisena. Kuvia on hyvä olla mukana, mutta muistakaa tekijänoikeudet, kun käytätte toisten ottamia tai tekemiä kuvia. Samoin tietysti, jos lainaatte tekstiä. Kun kerrotte kristillisyydestä, voitte miettiä, kuinka kertoisitte siitä juuri jostakin tietystä uskonnosta tulevalle ihmiselle. Esim. vertaillen? Voitte käyttää hyväksenne yllä olevia linkkejä. Lyseon kirjastossa on myös joitakin hyviä kirjoja, esim. nippu valkoisia vihkosia nimeltä Kristityn usko. Uskonnon hylly on kirjastossa vasemmalla ikkunoiden alla. Oppikirja on tietenkin myös käypä lähde.

 

1. Kuvatkaa lyhyesti vaihto-oppilasta ja hänen taustaansa. Kuka, mistä maasta, minkä uskonnon kannattaja...

2. Kertokaa lyhyesti kristinuskon levinneisyydestä, synnystä, eri kirkkokunnista yms.

3. Kertokaa kristinuskon opetuksista, esim.

- Raamatun merkitys

- jumalakäsitys, myös kolminaisuus

- luominen ja käsitys maailmasta

- syntiilankeemus ja synti, pahuus, käsitys kärsimyksestä, teodikea

- kristologia eli oppi Kristuksesta ja pelastuskäsitys

- Pyhä Henki, kirkko (ei rakennus vaan yhteisö), sakramentit

- eskatologia eli käsitys maailmanlopusta ja viimeisistä ajoista

- jos aikaa ja energiaa jää: jumalanpalvelus ja kristilliset juhlat

- mitä muuta teistä tuntuu tärkeältä kertoa

4. Liittäkää työhön lähdeluettelo.

 

Huomatkaa vielä seuraava tekninen juttu: Power-Point- ja muissa vastaavissa esityksissä pitää käyttää riittävän suurta tekstin kokoa, jotta se näkyy, kun työtä esitellään. Fonttikoko vähintään 20 tai enemmänkin. Yhteen diaan ei kannata laittaa kovin paljon tekstiä, vaikka sitä mahtuisikin, koska yleisön on hankala lukea tiheää tekstiä. Mieluummin vähemmän kuin enemmän!

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.