| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

UE1 Tehtävät

Page history last edited by Virpi Loikkanen 11 years, 6 months ago

Palaa TÄSTÄ UE1-alkusivulle.

 

Koetehtävät: Kuusi selitettävää termiä ja yksi esseetehtävä, jonka voi valita kolmesta (ehkä) vaihtoehdosta. Selitettävät sanat kannattaa määritellä ja kertoa esimerkkejä niiden käytöstä. Esseetehtävä tulee suunnitella ennen kirjoittamista. Esseestä pitää saada vähintään kaksi pistettä, jotta kokeesta pääsee läpi.

Aikaa: Koe kestää korkeintaan kaksi tuntia, paikalla on oltava vähintään kolme varttia.

 

 

Termilista koetta varten:

maailmankuva

maailmankatsomus

uskonto

yliluonnollinen eli supranormaali

tuonpuoleinen eli transsendenssi

tämänpuoleinen eli immanenssi

pyhä eli sakraali

maallinen eli profaani

uskonnon ulottuvuudet: tiedollinen, tunne, toiminnallinen, sosiaalinen, kulttuurinen, myyttinen, materiaalinen

myytti ja mytologia

monismi, dualismi ja pluralismi

jumalakäsitykset: monoteismi, monolatria, polyteismi, panteismi, animismi, agnostismi ja ateismi

pyhä kirja, kanonisointi, kaanon

käsitys pelastuksesta

käsitys kärsimyksestä ja teodikea

riitti ja rituaali, siirtymäriitti, kriisiriitti, kalendaaririitti

rukous, meditaatio ja paasto

sekularisaatio

kirkko

kultti

lahko

uskonnon tieteellinen tutkiminen: uskontotiede ja teologia sekä niiden alalajit

Raamatun tulkintatavat: fundamentalistinen, konservatiivinen, pelastushistoriallinen, eksistentiaalinen, vapautuksen teologia ja feministinen tulkinta

Toora eli Pentateukki

VT:n historiakirjat

VT:n profeettakirjat

VT:n runo- ja viisauskirjallisuus

apokryfit

apokalypsit tai apokalyptiset kirjat

evankeliumit

UT:n kirjeet

eksegetiikka eli raamatuntutkimus

 

 

LEHTILEIKETEHTÄVÄ

 

-         Seuraa joka päivä kahden viikon (14 vrk) ajan jotakin päivittäin ilmestyvää sanomalehteä (esim. Itä-Savo tai Helsingin sanomat).

 

-         Leikkaa irti kaikki uskontoihin liittyvä materiaali. Säännöllisesti ilmestyvistä palstoista, kuten seurakuntien ilmoituksista, riittää, että leikkaat yhden esimerkin. Merkitse jokaiseen leikkeeseen lehden nimi ja ilmestymispäivämäärä. Tee itsellesi muistiinpanoja, joihin kirjaat, miltä sivulta tai mistä osastosta leike löytyi, esim. etusivu/ takasivu/ ulkomaat/ kotimaan uutiset.

 

-         Kerää leikkeet esim. kirjekuoreen (voi olla käytettykin) tai muovitaskuun.

 

- Kirjoita yhden A4-sivun verran analyysiä, jossa pohdit esimerkiksi seuraavia asioita:

 

* oliko leikkeitä mielestäsi paljon vai vähän?

 

* minkä verran ja millaista palstatilaa uskonnot saivat lehdissä?

 

* millainen oli tekstien sävy? ottiko kirjoittaja jotenkin kantaa käsittelemäänsä aiheeseen? vaihteliko suhtautuminen aiheesta riippuen?

 

* mitä uskontoja käsiteltiin?

 

* millaisia aiheita oli valittu käsiteltäväksi?

 

* onko kyseisellä lehdellä jokin selkeä linja uskontoaiheisen aineiston julkaisemisessa?

 

* tärkeää: pohdi, mistä edellä mainitut asiat johtuvat! siis leikkeiden määrä ja koko, aihevalinnat jne.

 

* mitä uutta opit tätä tehtävää tehdessäsi?

 

-         arviointiin vaikuttaa sekä leikkeiden määrä että analyysin perusteellisuus ja syvällisyys (numeroarviointi)

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.