| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Kurssien itsenäinen suorittaminen

Page history last edited by Virpi Loikkanen 6 years, 4 months ago

Huomaa, että tämä sivu koskee lukion vuoden 2003 opetussuunnitelman mukaisia kursseja. Opetussuunnitelma muuttui 1.8.2016 alkaen. Tätä sivua ei päivitetä uuden opetussuunnitelman mukaiseksi.

 

Uskonnon kursseja on mahdollista suorittaa itsenäisesti kussakin koulussa sovittujen periaatteiden ja ilmoittautumismenettelyn mukaisesti. Tälle sivulle tulee tarpeen mukaan ohjeita ja tehtäviä, ja lisäksi käytössä ovat tietysti kyseisten kurssien sivut tässä sivustossa.  Kaikissa suorituksissa ovat kuitenkin mukana seuraavat osat:

 

- tehtäviä

- yhteydenpito opettajan kanssa: tehtävien tarkistus, mahdollisuus kysymyksiin, palautetta; tämä hoidetaan joko yhteisissä tapaamisissa, sähköpostitse tai Internetin kautta (esim. wiki + skype tai tulevaisuudessa virtuaaliluokka) tai näiden yhdistelmänä

- normaali kurssikoe tai etäkoe (Virpi kertoo tarkemmin, millainen)

Arviointi pohjautuu tehtäviin ja kokeeseen.

 

UE1 - ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi,

poikkeustapauksissa katso tästä UE1 Itsenäinen suoritus.docx

UE2 - ohjeet alla, tosin keskeneräisinä

UE3 - katso alta

UE4 - klikkaa ohjeet näkyviin tästä: UE4 itsenäinen suoritus.doc

UE5 - klikkaa ohjeet näkyviin tästä:  UE5 itsenäinen.docx

 

 

 File:Sleeping students.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sleeping_students.jpg, kuvaaja: Love Krittaya, public domain

Jos meinaa käydä näin, niin pidä pieni tauko!

 

UE2 Itsenäinen suoritus

 

Huolimatta siitä, että otsikossa lukee ”itsenäinen”, tapahtuu kurssin suoritus ohjatusti. Se tarkoittaa sitä, että tehtäviä tarkistetaan yhdessä opettajan kanssa esim. viikoittaisissa tapaamisissa. Kun kaikki tehtävät on tehty, suoritetaan koe. Suoritus voidaan jakaa tarvittaessa esim. kahden jakson ajalle. Suoritus voi tapahtua myös sähköpostin kautta. Osoite on virpipisteloikkanenätsavonlinnapistefi. Sovi silloinkin asiasta erikseen Virpin kanssa.

 

UE2 käsittelee kirkkohistoriaa ja kristinuskon nykytilannetta sekä kristillisten kirkkojen erityispiirteitä. Perusoppimateriaalina käytetään kulloinkin lähiopetuksessa käytössä olevaa oppikirjaa tai sopimuksen mukaan muuta opetussuunnitelman mukaista kirjaa. Opiskelua laajennetaan tarpeen mukaan monisteiden, kirjojen tai Internet-sivujen avulla. Tukena toimivat erityisesti Virpin nettisivut osoitteessa http://virpinkurssit.pbworks.com.

 

Tehtävät

1.    Laadi oppikirjan ja muun materiaalin avulla käsitekartat seuraavista kristinuskon historian aikakausista:

- Jeesuksen ja alkukirkon aika

- vanha aika

- keskiaika

- reformaation aika

- puhdasoppisuus ja valistusaika

- 1800-luku

- 1900-luku

 

2.    Laadi käsitekartat tai kaaviot seuraavista kurssin teemoista:

- kristillinen lähetystyö ja kristinuskon leviäminen eri aikoina sekä nykyinen levinneisyys

- kristinuskon sukupuu – miten eri kristilliset kirkot ovat syntyneet toistensa pohjalta

- ortodoksinen eli idän kirkko

 

Esseeotsikoita kokeeseen

 Miksi 300-luku oli tärkeä vuosisata kristinuskon historiassa?

Luostarien synty ja kehitys vanhalla ja keskiajalla

Ortodoksinen kirkko ja sen historia

Millä tavalla Martti Lutherin opetukset muuttivat kristillistä kirkkoa?

Kristillinen lähetystyö eri aikoina

Esittele ja pohdi kristinuskon nykytilannetta ja tulevaisuutta

Kristinusko puhdasoppisuuden ja valistuksen aikana

 

 

 

 

 

UE3 Itsenäinen suoritus

Huolimatta siitä, että otsikossa lukee ”itsenäinen”, tapahtuu kurssin suoritus ohjatusti. Se tarkoittaa sitä, että tehtäviä tarkistetaan yhdessä opettajan kanssa esim. viikoittaisissa tapaamisissa. Kun kaikki tehtävät on tehty, suoritetaan koe. UE3 muodostuu kahdesta osa-alueesta, etiikasta ja kristillisestä opista. Koska oppikirjoissa on kristillinen oppi yleensä varsin niukasti esillä, laajennetaan sen opiskelua monisteiden, kirjojen tai Internet-sivujen avulla. Perusoppimateriaalina käytetään kulloinkin käytössä olevaa oppikirjaa tai sopimuksen mukaan muuta opetussuunnitelman mukaista kirjaa. Alla olevat tehtävät on laadittu alunperin Matkakirja-sarjan kolmososan mukaan, mutta muokattu sitten Silta-sarjan perusteella.Suoritus voi tapahtua myös sähköpostin kautta, mutta sovi silloinkin asiasta erikseen Virpin kanssa.

 

Hyödyllisiä Internet-osoitteita ja kirjoja:

täällä virpinkurssit-pbworksissa on yhtä ja toista materiaalia UE3-kurssiin liittyen. Etiikalle yleensä ja kristilliselle etiikalle ja opille on omat sivunsa ja lisäksi on sivut tehtäville sekä kurssin muistiinpanoille sekä yksi ”yleisönosastopalsta”, yhteensä siis neljä sivua, joille pääset helposti sivun oikeassa reunassa olevasta sivunavigaattorista. Eri sivuilla on runsaasti linkkejä, joita kannatta hyödyntää itsenäisessä suorituksessa. Tässä myös joitakin linkkejä ja kirjoja:

www.lukio.palkane.fi/raamattunet

www.opinto.net

www.evl.fi

www.oph.fi/etalukio/us.html

www.opinnot.internetix.fi

www.helsinki.fi/teol/kurssit/syste/02_etus.shtml

Olli Vänttinen: Kristityn usko (on Lyseon kirjastossa, pieni valkoinen kirjanen)

Katekismus

 

Tehtävät: 

  1. Etiikka

a)      Etsi lehdestä leike, jonka sisältöä voi arvioida oikean ja väärän näkökulmasta. Kirjoita sen liitteeksi ½-1 sivun mittainen teksti, jossa ensin lyhyesti kuvaat ongelmanasettelun ja sitten perustellen analysoit siihen liittyviä eettisiä näkökulmia. Katso tehtävänanto tarkemmin virpinkurssit.pbworks-sivulta ”UE3 tehtävät”. Sähköisessä suorituksessa "leike" voi olla Internet-linkki.

b)      Etsi ja kirjoita liitteenä olevan listan termeille selitykset. Voit käyttää kirjan selityksiä, mutta omin sanoin selittäminen on aina parempi, koska silloin joutuu itse pohtimaan asiaa. Keksi myös esimerkkejä tai sovellutuksia kyseisistä asioista.

c)      Kirjoita noin sivun pituiset esseetyyppiset tekstit seuraavista aiheista:

-          Millainen merkitys etiikalla ja moraalilla on toisaalta ihmisyksilölle, toisaalta yhteisölle?

-          Mihin seikkoihin kiinnitämme huomiota, kun arvioimme, onko joku asia oikein vai väärin?

-          Millainen on hyvä yhteiskunta? Arvioi, onko Suomi sellainen.

d)      Kokoa käsitekartta, jossa pohdit, millaista etiikkaa Jeesus opetti ja osoitti esimerkillään. Lue vuorisaarna Matt 5-7. Etsi tulkinta-apua kirjoista ja Internetistä.

e)      Millaista on kristillinen etiikka? Kokoa käsitekartta tai kirjoita essee.

f)        Lue YK:n ihmisoikeuksien julistus Silta-kirjan takakannesta tai esim. osoitteesta http://www.ykliitto.fi/ihmis/julistus.htm tai Wikipediasta. Tavoitteena on, että ymmärrät, mitä ihmisoikeuksilla tarkoitetaan, ja osaat mainita esimerkkejä keskeisimmistä ihmisoikeuksista.

g)      Lue ajatuksella kirjan soveltavat kappaleet 12-24 ja kirjoita yhdestä valitsemastasi aiheesta vähintään sivun mittainen tutkielma.  

 

2. Kristillinen oppi

h)      Vastaa seuraaviin kysymyksiin noin puolen sivun mittaisilla teksteillä tai käsitekartoilla

i)        Millainen on kristillinen käsitys Jumalasta?

j)        Lue luomiskertomukset 1 Moos. 1-2. Millainen on näiden kertomusten sanoma ihmisille? Etsi tulkinta-apua lähdemateriaaleista.

k)      Lue syntiinlankeemuskertomus 1 Moos. 3. Mitä kristinuskossa opetetaan synnistä, pahuudesta ja kärsimyksestä? Mitä tarkoittaa teodikea ja millaisia ratkaisuja sille on esitetty?

l)        Mitä kristinusko opettaa Jeesuksesta?

m)    Miten ihminen pelastuu kristinuskon mukaan?

n)      Millainen on kristillinen käsitys kirkosta kristittyjen yhteisönä?

o)      Mitä ovat sakramentit?

p)      Mitä tarkoitetaan eskatologialla? Millaista on kristillinen eskatologia?

 

ETIIKAN TERMEJÄ

- moraali

- etiikka

* metaetiikka

- moraalinen, moraaliton, epämoraalinen, ei-moraalinen (eli amoraalinen)

- moralismi, kaksinaismoraali

- arvot, itseisarvo, välinearvo, epäarvo

- normit, sanktio; selitä myös, millainen keskinäinen yhteys vallitsee arvojen, normien ja sanktioiden välillä

- moraalitaju, omatunto

- hyve-etiikka, hyve,

- mielialaetiikka - kysy opettajalta!

- velvollisuus- eli sääntöetiikka, kasuistinen ja tilanne-etiikka, kategorinen imperatiivi, ihmisarvon imperatiivi (Kant)

- seurausetiikka, utilitarismi, hedonismi, altruismi, eudaimonismi, egoismi

- ihmisoikeudet

 

 

KRISTILLISEN OPIN JA ETIIKAN TERMEJÄ

 - jumalakäsitys, monoteismi, kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki

- yleinen ja erityinen ilmoitus

- luominen, luomakunta, ihminen Jumalan kuvana

- syntiinlankeemus, synti, perisynti

- teodikea

- pelastuskäsitys

- kristologia eli oppi Kristuksesta

- usko, toivo, rakkaus, lähimmäisenrakkaus, vihollisen rakastaminen

- kirkko, sakramentit (kaste ja ehtoollinen)

- viimeinen tuomio, taivas ja kadotus

- 10 käskyä, profeettojen julistus

- rakkauden kaksoiskäsky

- kultainen sääntö

- vuorisaarna

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.