| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar applies AI to make browsing the web faster and more productive. Whenever you open Sidebar, you'll get an AI summary of the web page and can ask any question you like about the content of the page! Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Virpin kurssien etusivu

This version was saved 13 years, 6 months ago View current version     Page history
Saved by Virpi Loikkanen
on November 23, 2009 at 9:04:31 am
 

Terve! Tässä sivun yläosassa on tilapäisesti ohjeet kahta ryhmätyötä varten. Tehkää työt tänään valmiiksi!

 

UE1

Ryhmänne muodostaa heimon. Keksikää sille nimi, asuinpaikka ja aikakausi. Käyttäkää lapulla saamaanne tilannekuvausta työnne pohjana.

1.           Kultti = palvonta

-       Mitä tai ketä / keitä heimonne palvoo ja miten?

2.           Myytti

-       Selittäkää lapulla saamanne asia myytin avulla (ei siis luonnontieteellisesti tms. vaan esim. jumaliin liittyvällä kertomuksella)

3.           Riitti

-       Millaisella kriisiriitillä heimonne ratkaisee lapulla kuvatun ongelman tai asian?

Esitelkää heimonne ja sen uskonto jollakin havainnollisella tavalla, esim. seinälehtenä, sarjakuvana, sähköisessä muodossa kuvaa ja tekstiä sisältävänä tiedostona, PP-esityksenä, PhotoStory3-esityksenä, näyttelemällä…

 

 

UE3

Utopia-ryhmätyö

Rakentakaa mahdollisimman hyvä yhteiskunta. - Antakaa sille nimi ja sijainti, kuvailkaa sen maantiedettä, elinkeinoja ja väestöä.

- Kertokaa, millaisten arvojen ja periaatteitten varaan yhteiskunta rakentuu ja miten periaatteet on käytännössä toteutettu lainsäädännössä ja hallinnossa. Siis millaisia lakeja ja muita sääntöjä on olemassa - vai onko niitä? Kuinka lain noudattamista valvotaan? Miten turvallisuudesta huolehditaan? Onko sosiaaliturvaa ja koulutusta? Maahanmuuttoa tai maastamuuttoa?

- Kuvailkaa, miten elämä sujuu utopiassanne!

- Esitelkää yhteiskuntanne seinälehtenä, matkailumainoksena, kuvitteellisena Wikipedia-artikkelina, PP-esityksenä tai muuna kuvaa ja tekstiä sisältävänä esityksenä.

 

 

 

 

 

 

 Uskonto (UE)

 

Michelangelo: Madonna ja lapsi (Onze-Lieve-Vrouwekerk, Brugge, Belgia; kuva: Toivo Loikkanen)

 

 

 

Tämä on Virpin pitämien lukion UE-kurssien etusivu. Tervetuloa!

Klikkaamalla seuraavia otsikkoja pääset haluamillesi sivuille.

Huomaa, että oikeassa reunassa sijaitsevassa SideBar-ruudussa on muutamia keskeisiä linkkejä sekä SIVUNAVIGAATTORI, jonka avulla pääset liikkumaan tämän sivukokonaisuuden kaikilla sivuilla. Alla olevassa listassa on vain kurssien pääsivut. Jos näet vain Sidebar-otsikon, klikkaa sen vieressä olevaa nuolikuviota.

 

UE1 Uskonto ja maailmankatsomus sekä Raamattu

UE2 Kirkkohistoria ja kirkkotieto

UE3 Etiikka

UE3 Kristillinen etiikka ja dogmatiikka

UE4 Maailmanuskonnot

UE5 Uskonto Suomessa

Kurssien itsenäinen suorittaminen

Uskonto YO-kirjoituksissa

Neuvoja opiskelemiseen ja kokeisiin valmistautumiseen + tietoa lähteiden käytöstä ja lähdeluettelon laatimisesta

FI1 Filosofia

 

 

Virpin blogi: http://virpiloi.blogspot.com 

 

 

Tekijänoikeudet: Ellei toisin mainita, sivuilla olevat Virpi Loikkasen tuotokset ovat vapaasti käytettävissä, kunhan alkuperäinen tekijä mainitaan ja tuotokset jaetaan eteenpäin samalla tekijänoikeuslisenssillä. (ns. CC-BY-SA-lisenssi). Mikäli kuvalla, tekstillä tai tuotoksella on muu tekijä, ko. henkilö omistaa tekijänoikeudet, ellei toisin ole merkitty. Linkkien takana olevien sivujen tekijänoikeudet on tarkistettava kultakin sivulta erikseen.

 

Yhteystiedot: sähköpostiosoitteeni on muotoa etunimipistesukunimi@savonlinnapistenet

 

Creative Commons -tekijänoikeuslisenssistä on lisätietoa sivulla http://creativecommons.fi/etusivu.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.