| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Muuta hyödyllistä

Page history last edited by Virpi Loikkanen 10 years, 2 months ago

Käsitekarttojen tekeminen verkossa

 

Itä-Suomen yliopiston oppaita tieto- ja viestintätekniikan käyttöön; esim. käsitekartat ja palvelut, joilla niitä voi tehdä sähköisesti  https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=2621452

 

Kotkan aikuislukion listaus käsitekarttaohjelmista http://peda.net/veraja/kotka/aikuislukio/ideat/softa/mindmap

 

Palvelu, jossa listataan ja arvioidaan ilmaiseksi käytettäviä ohjelmia, myös käsitekarttaohjelmia http://www.ilmaisohjelmat.fi/

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.