| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Oppituntien ohjeita

Page history last edited by Virpi Loikkanen 8 years, 3 months ago

UE03 31.3.2016

1. Aloita lukemalla läpi ihmisoikeuksien julistus. Se löytyy esim. Wikipediasta tai linkkinä Tabletkoulun luvun 4.5 tekstistä. 

2. Mene sitten ihmisoikeudet.net-sivulle kohtaan "opi ihmisoikeuksista":  http://www.ihmisoikeudet.net/opi-ihmisoikeuksista/ ja siellä ohmisoikeuksien sisältöön. Perehdy vähintään kolmen oikeuden sisältöön tarkemmin.

3. Lue Tabletkoulun luku 4.5 ja tee harjoitus 7. Vastaa harjoituksen keskusteluihin 

4. Pelaa seuraavia pelejä - jotka eivät flash-pohjaisina toimi esim. iPadin safari-selaimella => käytä muuta selainta, jos laitteelasi on sellainen, tai käy atk-luokassa pelaamassa 

http://www.ihmisoikeuspeli.fi/index.html 

http://www.yle.fi/flashgame/peli/oppiminen/ihmisoikeudet/engine.html

5. Tabletkoulun luku alkaa kahdeksan Nobelin rauhanpalkinnon saajan kuvilla. Valitse heistä yksi ja perehdy hänen elämäänsä ja toimintaansa, Kirjoita muutama             lause harjoitukseen VL1. 

6. Korvaa kohdat 3-5 tekemällä oma ihmisoikeusjuliste kartongille. Materiaaleja on luokassa jonkin verran ja kuvisluokasta voi varmaan käydä lainaamassa lisää. 

 

 

 

 

 

UE03 5.2.2014

 

Kaksoistunnin ensimmäinen puolikas:

1. Lukekaa monisteesta tai netistä kolme vanhaa kristillistä uskontunnustusta ja vastatkaa monisteessa oleviin kysymyksiin.

2. Perehtykää Jeesuksen eettisiin opetuksiin linkissä olevalla sivulla (rullatkaa, kunnes löytyy kohta, jonka otsikkona on Jeesus eettisenä opettajana) http://virpinkurssit.pbworks.com/w/page/28595543/UE3%20Silta-sarjaan%20liittyv%C3%A4t%20muistiinpanot.

Rakentakaa aiheesta käsitekartta vihkoon.

 

Kirjoitustehtävä kaksoistunnin jälkimmäiselle puolikkaalle:

Kirjoita essee aiheesta Onko Suomi hyvä yhteiskunta?

Käytä apuna oppikirjan yhteiskuntaetiikkaa käsitteleviä kappaleita (lähinnä kpl 19) ja Internetistä löytyvää aineistoa. Tutustu esim. John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoriaan ja palauta mieleen, miten filosofian opinnoissa on käsitelty yhteiskuntaetiikkaa (esim. teoria yhteiskuntasopimuksesta). Mieti myös, onko kristillisellä opetuksella jotain tekemistä yhteiskuntaetiikan kanssa (no on tietysti, mutta mitä?). Palauta mieleen ihmisoikeudet. Peilaa tähän teoriataustaan suomalaisen yhteiskunnan nykytilannetta. Tee suunnitelma esseetä varten joko sähköisesti tai paperilla. Tiedonhaku- ja suunnitteluvaiheessa saa työskennellä pareittain tai ryhmissä, mutta jokainen kirjoittaa oman esseen. Muista lähteiden asianmukainen käyttö ja liitä työhön lähdeluettelo! Voit kirjoitaa käsin tai koneella. Lähetä sähköinen työ opettajan sähköpostiin. Jos teksti jää tunnilla kesken, kirjoita se valmiiksi kotona.

 

 

UE03 14.11.2014

 

Kpl 12 Ihmisoikeudet

 

- Vastaa seuraaviin kysymyksiin oppikirjan kappaleen 12 ja Internetin avulla. Tee ensin oppikirjan pohjalta niin paljon kuin pystyt ja rupea sitten etsimään tietoja netistä.

- Voit käyttää apuna Virpin kirjanmerkkejä Delicious-palvelussa: http://delicious.com/virpiloi/ihmisoikeudetIhmisoikeusjulistus on painettuna oppikirjan takasisäkanteen. Tämä moniste on sähköisenä virpinkurssit-sivulla kohdassa Oppituntien ohjeita.

- Palauta moniste tunnin lopussa valvojalle.

 

1. Selitä seuraavat termit oppikirjan avulla. Netissä erinomainen lähde on ihmisoikeudet.net.

http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=mita-ne-ovat

Kappaleen alusta:

- ihmisoikeudet

- humanismi

- luonnonoikeudellinen ajattelu (tai luonnonoikeusajattelu)

- ihmisoikeuksien kristilliset perustelut

Kappaleen lopusta:

- oikeudenmukaisuus

- sosiaalinen oikeudenmukaisuus

- sosiaalietiikka

 

2. Selitä, millainen ajatusmaailma on YK:n ihmisoikeusjulistuksen taustalla (s.95-96 ja ihmisoikeudet.net)

 

3. Lue YK:n ihmisoikeuksien julistus oppikirjan takasisäkannesta (tai netistä esim. Wikipediasta) kokonaan läpi. Älä fuskaa! Ihmisoikeusjulistuksen sisällön tunteminen on olennainen osa yleissivistystä! Kirjoita mielestäsi tärkeimpien artiklojen sisältö monisteeseen. Käytä apuna oppikirjan sivuilla 96-97 olevaa jaottelua.

 

4.Onko joku artikla ihmisoikeusjulistuksessa mielestäsi turha? Miksi? Mikä tai mitkä ihmisoikeudet tai mikä aihepiiri ihmisoikeusjulistuksesta mielestäsi puuttuu? Tai mitä olisi pitänyt käsitellä enemmän?

 

5. Lue oppikirjan teksti Ihmisoikeuksien suojaaminen ja valvonta s. 97-98. Tutustu Internetissä jonkin ihmisoikeusjärjestön toimintaan ja kirjoita  jokunen muistiinpano niiden perusajatuksista ja toiminnasta. Tällaisia ovat kirjassa mainitun Amnestyn lisäksi esimerkiksi Globbarit ja Human Rights Watch. Tässä linkkejä:

http://www.amnesty.fi/

http://www.globbarit.fi/globbarit.html

http://www.hrw.org/

http://www.ilhr.org/

 

6. Tutustu johonkin ihmisoikeusjulistuksen ohella syntyneeseen sopimukseen tai julistukseen tai YK:n suosituksiin. Mahdollisia ovat esim. Lapsen oikeuksien julistus, naisten oikeudet, vähemmistöjen oikeudet ja vammaisten oikeudet. Näistä helpommin löydettävissä on varmaan Lapsen oikeuksien julistus, mutta muidenkin jäljille pääsee joko ihmisoikeudet.netin kautta tai hakukoneella. Miksi on ollut tarpeen tehdä muita julistuksia tai sopimuksia varsinaisen ihmisoikeusjulistuksen lisäksi? Kirjoita valitsemastasi julistuksesta muutaman lauseen mittainen kuvaus.

 

7. Etsi Internetistä uutinen tai selostus jostakin ihmisoikeusrikoksesta tai –rikkomuksesta. Selosta se lyhyesti tähän ja pohdi, mitä ihmisoikeutta tai –oikeuksia tapauksessa on rikottu.

 

8. Pelaa näitä netissä toimivia pelejä. Huomaa! iPadilla ne eivät toimi Safari-selaimella, mutta toimivat Puffinilla. Kovat kertoimet -pelissä näppäimistön saa näkyviin näytön oikeassa alakulmassa olevasta kuvakkeesta.

http://www.kovatkertoimet.org/againstallodds/

http://www.ihmisoikeuspeli.fi/index.html

 

9. Jos aikaa jää, tutustu seuraaviin nettisivuihin:

http://maailma.net/

http://www.globalis.fi/

 

10. Jos aikaa vieläkin jää, niin kirjoita tähän plussia ja miinuksia Suomelle eli asioita, joissa ihmisoikeudet toteutuvat hyvin Suomessa ja asioita, joissa ne eivät toteudu.

 

 

 

 

 

UE1 to 10.10. klo 9.55-11.25

Moi!

- ensimmäisellä tunnilla on vierailijoita

- toisella puoliskolla tarkistetaan tehtäviä

 

- etsikää vihkosta esille jo muutama tunti sitten annettu tehtävä USKONNON ULOTTUVUUKSISTA (liittyy oppikirjan sivuihin 15-16). Tarkistukseen voi käyttää seuraavaa diaesitystä:

Uskonnon ulottuvuudet.ppt

 

- kappaleen 6 tehtävät:

 

Yksilöllisen uskonnonharjoituksen muotoja ovat esim. rukoileminen, kynttilän sytyttäminen kirkossa, kukkien vieminen jumalien patsaiden luo, rituaalinen puhdistautuminen, meditaatio, paasto.

 

Uskonnollinen maailmakatsomus omaksutaan yleensä osana kasvuprosessia uskonnolliselta yhteisöltä ja omalta perheeltä. Yhteisöillä voi olla myös omia kouluja, joissa uskontoa opetetaan, esim. muslimeilla koraanikoulut ja kristityillä rippikoulu. Ihmisen suhde uskontoon voi myös poiketa siitä, millaisen kasvatuksen hän on saanut - uskovan perheen lapsesta voi tulla uskonnoton tai ateistiperheen lapsesta uskonnollinen. Joskus ihminen kokee jyrkän muutoksen uskonnollisuudessa, esimerkiksi uskoontulon.

 

sekularisaatio = maallistuminen = uskonnon merkitys ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa vähenee

henkisyys = uskonnollisuuden muoto, jossa ei sitouduta tiettyihin uskontoihin, vaan etsitään esim. henkistä hyvinvointia ja elämän tarkoitusta

spiritualiteetti = hengellisyys, kokemus siitä, että aistein havaittavan todellisuuden lisäksi on olemassa toinen todellisuuden taso

 

- kappaleen 7 tehtävät

 

a) kirkko on 1) rakennus 2) kristittyjen ihmisten yhteisö

b) umma = kaikkien muslimien eli islamilaisten muodostama yhteisö

c) kultti = 1) palvonnan kokonaisuus 2) väljä uskonnollinen yhteisö, jota yhdistää palvontamenojen suorittaminen

d) lahko = muista uskonnollisista yhteisöistä ja yhteiskunnasta eristäytyvä uskontoryhmä, joka on yleensä aika pieni

e) moskeija = muslimien rukouspaikka

f) synagoga = juutalainen rukoushuone

g) etninen uskonto = tietyn kansan, kulttuurin tai alueen uskonto, joka ei yleensä pyri levittäytymään muualle, esim. juutalaisuus, shintolaisuus, luonnonkansojen uskonnot

 

Ihmisten rooleja uskonnoissa: uskonnollisia erityisasiantuntijoita, jotka ovat usein samalla yhteisön johtajia, voivat olla esimerkiksi shamaanit, gurut, tietäjät, papit, munkit tai bramiinit. Muita rooleja ovat mm. profeetta, parantaja, esirukoilija. Monesti naiset ovat uskonnollisia kasvattajia.

 

Uskonnolliseen yhteisöön kuulumisesta saattaa aiheutua ongelmia, jos yhteisö on hyvin sitova ja joku haluaakin irrottautua siitä. Samoin jos yksilö ajattelee eri tavoin kuin tällainen yhteisö, häntä saatetaan painostaa. Joskus uskonnolliset yhteisöt jakaantuvat näkemyserojen vuoksi.

 

 

UE4 to 10.10.2013 klo 8

Moi!

- Merkitkää puuttuvat esitelmäaiheet listalle.

- Voitte täytellä yhteenvetomonisteisiin tietoja luonnonuskonnoista, hindulaisuudesta ja buddhalaisuudesta, jos ne ovat kesken tai jopa aloittamatta... Pyytäkää Karilta tarpeen mukaan lisää monisteita.

- Kannattaa myös lukea ja alleviivata buddhalaisuus-kappaleita, jos joku ei ole ehtinyt niitä kotona lukea.

- Jos buddhalaisuus on hallussa, voitte mennä Kiinan uskonnot -lukuun

- Kirjan kappaleesta 12 voi rakentaa kaksi käsitekarttaa, toisen kansanuskosta ja toisen taolaisuudesta. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että ymmärtää kappaleessa esiintyvät termit.

- Jos joku on nopea, voi tehdä kartan myös kungfutselaisuudesta.

- Etsikää netistä lisätietoa em. aiheista. Jos löytyy hyviä lähteitä, niin lähettäkää osoitteet minulle wilma-viestillä.

- Työn iloa!

Virpi

 

 

 

UE2

Reformaatio kpl 12-15 Tee vihkoon!

1. Luettele reformaation syitä ja taustatekijöitä (s. 106-107)

2. Oppikirjan mukaan Lutherilla oli kaksi periaatetta, joiden pohjalta hän halusi uudistaa kirkkoa. Virpin mukaan periaatteita on neljä. Mitkä ne ovat? Selitä myös, mitä ne tarkoittavat. http://www.slideshare.net/virpiloi/martti-luther

3. Millaisia asioita Luther halusi muuttaa kirkossa?

4. Mitä tarkoittaa nimitys protestantit?

5. Millaisia erilaisia suuntauksia reformaatiossa oli? (s. 113-114)

6. Ketkä olivat Sveitsin reformaation johtajia?

7. Miten heidän opetuksensa erosivat Lutherin opetuksista?

8. Millainen yhteiskunnallinen vaikutus kalvinismilla on ollut? (s. 123)

9. Millainen oli Henrik VII:n merkitys Englannin reformaatiolle?

10. Millainen merkitys oli Edward VI:lla, Maria I:llä ja Elisabeth I:llä?

11. Mainitse muutamia nyky-Englannin kirkolle tyypillisä piirteitä. (s. 130)

12. Millaisia päätöksiä roomalaiskatolinen kirkko teki Trenton konsiilissa? (s. 132-135)

13. Miksi jesuiitat olivat tärkeitä roomalaiskatoliselle kirkolle?

 

 

 

UE2

Ortodoksinen kirkko kpl 9-11

Tee seuraavat tehtävät vihkoon.

Ne ovat tämän linkin takana:
http://db.tt/tGP2qqa0

 

 

 

UE2  14.3.2013

 

Paavius ja muita roomalaiskatolisen kirkon teemoja

 

Tee seuraavat tehtävät monisteeseen oppikirjan ja Internetin avulla. Palauta moniste tunnin lopussa valvojalle.

 

1. Paavi on roomalaiskatolisen kirkon johtaja ja Vatikaanivaltion päämies. Millaisilla asioilla roomalaiskatolinen kirkko perustelee paavin valtaa? (oppikirja s. 57 ja Internet)

2. Millaiset asiat vaikuttivat paavin vallan kasvuun varhais- ja sydänkeskiajalla?

3. Millaisia ongelmia paaviuteen liittyi keskiajan lopulla?

4. Miten uskonpuhdistus vaikutti paavin asemaan? (selaa oppikirjan kappaleita 12-15)

5. Perehdy Internetin avulla Vatikaanivaltioon ja kerro siitä muutama tärkeä perustieto. Selvitä, joko uusi paavi on valittu vai onko konklaavi vielä koolla.

6. Ristiretket (s. 66)

- miksi ristiretkiä tehtiin?

- milloin niitä tehtiin?

- minne niitä tehtiin?

- ketkä lähtivät ristiretkille ja miksi?

7. Kerro oppikirjan pohjalta (s.67-70) keskiajan tärkeimmistä luostariliikkeistä, fransiskaaneista, dominikaanneista ja klarissalaisista. Etsi Internetistä joku nykyaikana toimiva näiden järjestöjen luostari ja kerro, millaista toimintaa siellä on nykyisin.

8. a) Miksi yliopistoja alettiin perustaa keskiajalla? Mainitse muutama tärkeä keskiajan yliopistokaupunki.

b) Mitä tarkoittaa skolastiikka?

c) Miksi Tuomas Akvinolainen on kuuluisa teologi ja filosofi?

9. Tee käsitekartta kappaleen 12 ensimmäisestä aukeamasta. Aihe: reformaation tausta.

 

 

 

 

 

UE5 Ortodoksinen kirkko + vierailu maakuntamuseon ikoninäyttelyyn

 

Savonlinnan maakuntamuseon ikoninäyttely ”Iloitse jumalanäiti Maria”

 

linkki museon sivuille: http://www.savonlinna.fi/museo/nayttelyt/vaihtuvat_nayttelyt/iloitse_jumalanaiti_maria!

linkki näyttelyvideoon YouTubessa: http://www.youtube.com/watch?v=cLp-lnbb11I&feature=youtu.be

ortodoksi.net-sivujen etusivulta pääsee ikonigalleriaan, suora linkki: http://www.ortodoksi.net/index.php/Luokka:Kuvat/Ikonit

Virpin tekemä esitys Suomen ortodoksisesta kirkosta (asiantuntijan tarkastama):

http://www.slideshare.net/virpiloi/ortodoksisuus-suomessa

ortodoksisen kirkon kotisivu http://ort.fi/

 

Jos mahdollista, tee pohjatyötä eli tutustu ortodoksisuuteen ja ikonitaiteeseen ennen näyttelyyn menoa. Jos et ehdi etukäteen, niin tee se näyttelyssä käymisen jälkeen. Kirjasta löytyy paljon hyvää asiaa kappaleesta 17.

 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin joko vihkoosi, monisteeseen tai sähköisesti.

1. Ortodoksisuus Suomessa

Kokoa perustiedot:

-       jäsenmäärä?

-       keitä ovat Suomessa asuvat ortodoksit, jotka eivät kuulu Suomen ort. kirkkoon?

-       millainen on ort. kirkon asema suomalaisessa yhteiskunnassa?

-       montako hiippakuntaa ja piispaa ja keitä he ovat?

-       millainen yhteys Suomen ort. kirkolla on Konstantinopoliin?

-       mihin seurakuntaan Savonlinnan seutu kuuluu ja millaisia tiloja ja toimintaa täällä on?

-       Suomessa toimivat luostarit (ks. esim. Valamon luostarin kotisivua)

Ortodoksisen kirkon historia Suomessa

-       löytyy tiivistetysti oppikirjasta, katso myös netistä esim. http://www.ortodoksi.net tai ortodoksisen kirkon kotisivu

Perehdy ortodoksiseen kirkkorakennukseen ja jumalanpalvelukseen, ks. mm. kirkkorakennusta sisältä: Pyhän Nikolaoksen virtuaalikirkko http://www.ortodoksi.net/virtuaalikirkko/index.html, etsi YouTubesta ortodoksista kirkkolaulua ja jumalanpalveluksen katkelmia

 

2. Ikonit

-       Riihisaaren näyttelyssä on Maria-ikoneita. Mitä muita aiheita ikoneissa voi olla?

-       Tarkastele näyttelyn ikoneita. Millaiset piirteet ovat niille kaikille yhteisiä ja missä ne taas eroavat toisistaan?

-       Jos saisit valita yhden näyttelyn ikoneista itsellesi, minkä valitsisit ja miksi? Huom! Näyttelyssä ei saa kuvata.

-       Miksi ikoneissa ei ole signeeruksia?

-       Mikä on ikonien merkitys ortodokseille?

-       Miten ikonitaide poikkeaa muusta kuvataiteesta? Wikipediasta http://fi.wikipedia.org/wiki/Ikoni tai tästä linkistä http://www.ortodoksi.net/tietopankki/esineet/ikonit/ikoni.html pääsee nopeasti jyvälle asiasta

 

 

 

 

UE1 Uskonnon tieteellinen tutkiminen (kappaleet 12-13)

  1. Mitä tiede on? Vastaa seuraavan Internet-sivun pohjalta muutamalla lauseella.

           http://www.aka.fi/fi/T/Kysytyt-kysymykset/Mita-tiede-on/

      2. Uskontotiede

- Mitä tarkoittaa, että uskontotiede on monitieteellistä tutkimusta?

- Millaisia asioita uskontotiede tutkii? Oppikirjan lisäksi voit käyttää lähteenä Turun yliopiston nettisivua http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/uskontotiede/opiskelu/abi-sivut/index.html

- Oppikirjan mukaan ”uskontotieteessä noudatetaan tieteellisen tutkimuksen periaatteita”. Kuvaile, miten tieteellistä tutkimusta tehdään.

- Poimi kirjasta viisi tunnetuinta uskontotieteen tutkimusalaa ja selitä, mitä kukin niistä tutkii.

- Kuvittele, että olisit tukija, joka on lähdössä kauas viidakkoon tutkimaan jonkin aikaisemmin tuntemattoman heimon uskontoa. Kerro, a) mitä haluaisit saada selville ko. uskonnosta ja b) millaisia tutkimusmenetelmiä käyttäisit.

      3. Teologia

- Mitä teologia on? Voit käyttää oppikirjan lisäksi lähteenä Wikipedian artikkelia http://fi.wikipedia.org/wiki/Teologia

Poimi kirjasta teologian alalajit ja selitä, mitä kukin niistä tutkii. Voit katsoa myös lyhyet videonpätkät osoitteesta http://teologia.fi/etusivu/videot

       4. Kokoa äsken oppimasi vielä käsitekartaksi, jonka keskusympyränä on ”uskonnon tieteellinen tutkiminen”.

 

 

UE1

Kpl 20 Tieteellinen raamatuntukimus

Vastaa vihkoon! Huom! Vastausten tulee olla riittävän pitkiä, pari sanaa ei riitä!

1. Vastaa tähän ilman oppikirjaa: Jos sinä olisit raamatuntutkija, millaisia asioita haluaisit saada selville? Mainitse 3-4 asiaa.

2. Eksegetiikka on raamatuntutkimusta, mutta mitä muita asioita se tutkii kuin Raamatun tekstiä?

3. Millaisia asioita eksegeetti yrittää saada selville Raamatun eri kirjojen teksteistä?

4. Millaisia taitoja ja ominaisuuksia eksegeetti tarvitsee?

5. Millaisia menetelmiä eksegeetit käyttävät tutkimuksissaan?

 

 

 

 

 

 

UE1 Uskontojen tieteellinen tutkimus

 

1. Laittakaa vihkoon otsikoksi Uskontojen tieteellinen tutkimus. Sillä on kaksi alalajia, uskontotiede (kirjan kpl 12) ja teologia (kpl 13). Näillä on puolestaan useita alalajeja. Tehkää taulukko, jossa näkyvät kaikki pää- ja alalajit. Kirjoittakaa niistä jokaisen kohdalle yhdellä lauseella, mitä ne tutkivat. Tarvitsette taulukolle kunnolla tilaa! Ottakaa vaikka ensin suttupaperi, johon hahmottelette, mitä kaikkea taulukkoon tulee, ja tehkää se vasta sitten siististi vihkoon.

 

2. Tehkää mielellään pareittain tai ryhmissä seuraava tehtävä: Leikitään, että jostain päin maailmaa on löytynyt aikaisemmin tuntematon, eristyksissä elänyt heimo. Leikitään myös, että te olette uskontotieteilijöitä, jotka ovat lähdössä tekemään tutkimusretkeä heimon pariin selvittääkseen, millainen uskonto sillä on. Ottakaa erillinen paperi ja hahmotelkaa siihen tutkimussuunnitelma, jossa vastaatte seuraaviin kysymyksiin. Laittakaa paperiin tekijöiden nimet ja tallettakaa se visusti seuraavaa oppituntia varten. Silloin katsotaan porukalla suunnitelmanne!

 

a) Mitä asioita haluaisitte saada selville kyseisestä uskonnosta?

b) Millaisilla menetelmillä ottaisitte selville a-kysymyksen asiat eli millaisia tutkimusmenetelmiä käyttäisitte?

c) Millä tavalla tallettaisitte keräämänne tiedot ja materiaalin?

d) Tieteellisen tutkimuksen olennainen osa on, että sen tulokset julkaistaan sekä suurelle yleisölle että toisten tutkijoiden käyttöön. Millä tavalla julkaisisitte tutkimuksenne?

 

 

 

UE2 Reformaatio

 

1. Kuten viimeksi opimme, reformaatiolla oli monia taustatekijöitä, joista osa oli ei-uskonnollisia. Martti Lutherin motiivit kuitenkin olivat uskontoon liittyviä. Perehdy Lutherin elämään oppikirjan avulla, tai jos pääset nettiyhteyden äärelle, katso minun tekemäni PP-esitys tämän virpinkurssit-sivuston UE2-etusivulta tai osoitteesta  http://www.slideshare.net/virpiloi/martti-luther. Oppikirjat puhuvat yleensä Lutherin kahdesta periaatteesta, mutta hänen toimintansa voidaan aika kattavasti selittää neljän periaatteen pohjalta. Ne on esitelty PP-esityksessäni. Tee vihkoosi kartta, jossa periaatteet ovat keskellä esim. ruudukossa ja niitten ympärillä konkreettiset uudistusvaatimukset, joita Luther esitti. Jos et pääse nettiin, laita ne kaksi periaatetta, jotka ovat kirjassa. 

 

2. Lue kappale 12 kokonaan ja tee siinä esitellyistä tapahtumista aikajana.

 

3. Jos aikaa jää

a) ja pääset nettiin, lueskele tätä englanninkielistä esitystä netistä. Siinä käsitellään paitsi Lutheria ja Saksaa, myös Englannin uskonpuhdistusta. http://www.slideshare.net/dewert/173-luther-starts-the-reformation

b) etkä pääse nettiin, lueskele kappaleita 13 ja 14 eli Sveitsin ja Englannin reformaatiota.

 

 

 

 

FI1 Dualismi ja pluralismi

 

 

1. Lukekaa ensin kaikessa rauhassa ja alleviivaten kirjan sivut 50-55 (vanhassa kirjassa s. 47-51). Vastatkaa sitten seuraaviin kysymyksiin. Muistakaa, että alleviivauksissa pitää olla säästeliäs, vain tärkeimmät kohdat!

 

2. a) Mitä tarkoittaa mind-body-ongelma?

b) Millä toisella nimellä sitä kutsutaan?

 

3.a) Kuvaile Rene Descartesin käsitystä sielusta ja ruumiista.

b) Millaisia ongelmia Descartesin ajatteluun ja dualismiin yleensä liittyy? (Kirjassa esitellään kaksi ongelmaa.)

 

4. Lukekaa alleviivaten sivut 56-57 (vanhassa kirjassa s. 52-54).

 

5.a) Mitä tarkoittaa termi ”neutraali monismi”?

b) Kuvaile Baruch Spinozan ajattelua muutamalla lauseella.

 

6.a) Mitä tarkoittaa pluralismi?

b) Kuvaile G. W. Leibnizin pluralistista ajattelua.

 

7. Lukekaa alleviivaten oppikirjan sivut 59-61 (vanha kirja s. 54-57).

 

8.a) Mitä Parmenides ajatteli muutoksesta?

b) Entä Herakleitos?

 

9. Lue Zenonin paradoksit oppikirjasta. Miten Zenonin voisi osoittaa olevan väärässä? Tätä voit yrittää penkoa myös netistä.

 

 

 

 

UE2 Kristinuskon synty ja alkuvaiheet

 

Tehkää ryhmissä seuraavat tehtävät, joiden pohjana on käytetty oppikirjan tehtäviä sivuilta 17 ja 25. Kirjoittakaa vastaukset erilliselle paperille, johon muistatte myös laittaa ryhmän jäsenten nimet. Paperit palautetaan tunnin lopussa kouluavustajille. Käyttäkää lähteenä oppikirjan kappaleita 1 ja 2 sekä nettisivuja, jos satutte pääsemään netin äärelle joko tietokoneen tai mobiililaitteen kautta. Linkkejä on valmiina tarjolla nettisivulla http://virpinkurssit.pbworks.com alakohdassa UE2.

 

1. Millainen osuus kristinuskon syntyyn oli

a) Jeesus Nasaretilaisella ja

b) apostoleilla?

2. Mitkä asiat alkuseurakunnan eli varhaisten kristillisten ryhmien elämässä, toiminnassa ja opetuksissa

a)   olivat peräisin juutalaisesta perinteestä

b)   olivat uutta kristillistä aineistoa?

3. Mikä merkitys Paavalilla oli kristinuskon toiminnalle?

4.a) Miksi kristinuskon syntyhetken ajoittaminen ei ole yksiselitteistä?

    b)Luettele erilaisia ajoitusperusteita

5. Millaisia syitä kristinuskon nopealle leviämiselle oli? Erottele sisäiset eli kristinuskoon itseensä liittyvät ja ulkoiset syyt.

6.a) Luettele syitä, joiden vuoksi kristittyjä vainottiin Rooman valtakunnassa.

b) Millaisista syistä kristittyjä vainotaan nykypäivänä? Voit etsiä aiheesta lisätietoja netistä.

7. Miten kirkon asema muuttui, kun kristinuskosta tuli valtionuskonto Roomassa? Mitä hyötyä ja mitä haittaa kirkon ja valtion liitosta oli a) valtiolle b) kirkolle?

8.a) Millaista keskustelua käytiin naisten asemasta kirkossa Rooman  valtakunnan aikana ?

b) Entä nykyisin?

9. Millä tavoin Rooman valtakunnan hajoaminen v.395 vaikutti kristinuskoon?

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.