| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

UE3 Silta-sarjaan liittyvät muistiinpanot

Page history last edited by Virpi Loikkanen 9 years ago

KANNATTAA LUKEA MYÖS Matkakirja-sarjaan LIITTYVÄ MUISTIINPANOSIVU, KOSKA TÄMÄ SIVU ON KESKENERÄINEN!

 

 

Kristillinen usko

-     dogmatiikka = kristillisen opin tutkimista

-     dogma = opin kokonaisuus

-     dogmi = yksittäinen opinkohta, esim. kolminaisuusoppi, sakramenttioppi

-     oppi perustuu Jumalan ilmoitukseen Raamatussa (ja kirkon perinteessä)

-     ilmoitus on

a) yleistä => luonnossa, ihmisten kohtaloissa jne.

b) erityistä => Raamatussa, erityisesti kuitenkin Jeesuksessa Kristuksessa

 

- opin sisältö on tiivistetty uskontunnustuksiin: Apostolinen tunnustus, Nikean tunnustus ja Athanasioksen tunnustus

http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/7ED45825618EDF2AC22570BA003A3F25?OpenDocument〈=FI

- tunnustukset sisältävät jo rakenteessaan kolminaisuusopin

 

KRISTILLINEN JUMALAKUVA

- Jumala on… kaikkivaltias, ikuinen, ajaton, kaikkitietävä, täydellinen, rakkaus – ei mies eikä vanha ukkeli pilvenreunalla ;)

- Jumala on kolminaisuus: Isä, Poika ja Pyhä Henki; kuitenkaan ei ole kolmea jumalaa, vaan yksi Jumala, joka näyttäytyy kolmena persoonana

- tämä on paradoksi:  1+1+1=1 tai: ääretön + ääretön + ääretön = ääretön

- Jumalan persoonilla on eri tehtäviä:

Isänä Jumala on luoja ja maailman ylläpitäjä, Poikana eli Jeesuksena Jumala on pelastaja ja opettaja, Pyhänä Henkenä Jumala on pyhittäjä ja uskon antaja

- Jumala on ”puhuva Jumala”, joka haluaa olla yhteydessä ihmisiin; toisaalta aina salattu, koska ihminen ei voi ymmärtää Jumalaa perinpohjin, toisaalta Jumala on itsensä ilmoittava (latinaksi kauniisti: Deus absconditus - Deus revelatus)

 

 

Luominen (1 Ms 1-2)

  - kaksi kertomusta 1 Moos 1-2: 4 ja 1 Moos 2:4-25

-  sanoma:

*  Jumala on kaiken luoja

*  kaikki luotu oli hyvää

*  ihminen luotiin Jumalan kuvaksi

      -  moraali

      -  iankaikkisuusolento

      -  kyky vuoropuheluun Jumalan kanssa

      -  alkuperäinen malli ja kuva ovat eri asioita

*  ihmisen tehtäviä:

      -  viljeleminen ja varjeleminen

      -  lisääntyminen

      -  lepopäivän viettäminen

      -  Jumalan tahdon noudattaminen

 

Tässä linkissä on Virpin tekemä lyhyt PP-esitys luomisesta:

http://www.slideshare.net/virpiloi/luominen-presentation 

 

Syntiinlankeemus

- luomiskertomus saa jatkoa

- 1. Moos 3

- mitä synti on?

* haluamista jumalaksi Jumalan paikalle eli itsekkyyttä, ylpeyttä, hybristä

* Jumalan tahdon rikkomista

* pahuutta toista ihmistä kohtaan

* luonnon tuhoamista

- perisynti = kaikki ihmiset ovat syntisiä, siis kukaan ei ole täydellinen

 

Seitsemän kuolemansyntiä

=> roomalaiskatolisen kirkon opetus (siksi sitä ei opeteta esim. luterilaisen kirkon rippikoulussa!)

- teemaan törmää kuitenkin niin monessa paikassa, että siitä on hyvä tietää jotakin

* ajatellaan erityisen pahoiksi synneiksi; jos niistä ei ripittäydytä, ne vievät kadotukseen

* ahneus, himo, kateus, viha, ylpeys, mässäily, hengen velttous / laiskuus

* katso esim. kirjasta Jaakko Heinimäki: Seitsemän syntiä

* mieti, mitkä ovat nykyajan kuolemansynnit!

 

Seitsemän uutta kuolemansyntiä

Katolilainen arkkipiispa Gianfranco Girotti määritteli eräässä haastattelussa nykyaikana yleiset seitsemän kuolemansyntiä. Näitä ovat hänen mukaansa:

 1. Ympäristön saastuttaminen
 2. Geenimanipulaatio
 3. Ylenpalttisen vaurauden kerääminen
 4. Köyhyyden aiheuttaminen
 5. Huumekauppa ja huumeiden käyttö
 6. Moraalisesti kyseenalaiset kokeilut
 7. Ihmisen perusoikeuksien rikkominen

 Näiden lisäksi arkkipiispa mainitsi erikseen myös abortin ja pedofilian.

 

Kulttuurillisia viittauksia:

 • Kuolemansyntejä on käytetty tehokeinoina kirjallisuudessa, erityisesti rikoskirjallisuudessa, ja elokuvissa, joista kuuluisin lienee elokuva "Seitsemän".
 • Kuolemansyntejä on käytetty myös manga- ja animesarja Fullmetal Alchemistissa homunculusten niminä.
 • Lapinlahden Linnut - yhtye on tehnyt sketsiviihdesarjan nimeltä Seitsemän kuolemansyntiä, jonka nimi viittaa joka jaksossa esitettävään tarinaan, johon liittyy yksi synneistä
 • muutama vuosi sitten kansainvälinen elintarvikefirma nimesi jäätelöpuikoit kuolemansyntien mukaan
 • muusikko Corey Taylorin "omaelämäkerta" on nimeltään Seven Deadly Sins
 • Wikipedian artikkeli kuolemansynneistä:  http://fi.wikipedia.org/wiki/Seitsem%C3%A4n_kuolemansynti%C3%A4
 • Serlachiuksen taidemuseossa on talvikaudella 2014-15 Synti-näyttely, jossa on seitsemän vanhaa taideteosta, joilla havainnollistetaan kuolemansyntejä, ja seitsemän uutta teosta, joissa käsitellään nykyajan syntejä  http://www.serlachius.fi/fi/nayttelyt/24-synti/ 

 

 

LUOMINEN JA KRISTILLINEN IHMISKÄSITYS, tiivistelmää 

Miten luomiskertomuksia (1 Ms 1 ja 2) voidaan tulkita? 

1.  kreationistinen tulkinta

- lat. creatio = luominen

- usko luomiskertomukseen kirjaimellisena kuvauksena maailman alkuvaiheen tapahtumista => johtaa tieteellisten selitysten (mm. alkuräjähdysteoria, evoluutioteoria) hylkäämiseen

- liittyy usein fundamentalististyyppiseen kristillisyyteen eli jyrkkään, konservatiivisia arvoja korostavaan suuntaukseen

- taustalla voi olla sanainspiraatio-oppi = käsitys siitä, että jokainen Raamatun sana on Jumalan inspiroima ja siksi raamattu on virheetön ja erehtymätön kaikissa yksityiskohdissaan 

2. konservatiivinen eli pelastushistoriallinen tulkinta

- Jumalalle on kaikki mahdollista, myös luominen kuudessa päivässä; kuitenkin ”päivät” voivat tarkoittaa esim. pitkiä ajanjaksoja

- Raamattu on Jumalan sanaa, vaikka se onkin ihmisten kirjoittama; kaikissa olennaisissa asioissa Raamattu on virheetön

- tieteelliset selitykset saatetaan hyväksyä 

3. myyttinen tulkinta

- luomiskertomus ymmärretään myytiksi eli uskonnolliseksi kertomukseksi, joka puhuu ihmisille tärkeitä viisauksia, vaikkakaan ei kirjaimellisesti historiallisista tapahtumista

- kertomus vastaa kysymyksiin ”miksi”, tiede vastaa kysymykseen ”miten”, mutta tiede ei voi vastata siihen, mitä tämä kaikki merkitsee meille

- usko luomiseen ja tieteellisiin selityksiin rinnakkain

- Raamattu ymmärretään kirjaksi, jossa jumalallinen ilmoitus on inhimillisen keskellä (vertaa: inkarnaatio eli Jumalan ihmiseksi tuleminen Jeesuksessa)

 

Luomiskertomusten sanoma

- valitsimmepa minkä tulkinnan tahansa, on kysyttävä, mikä on kertomuksen perimmäinen viesti

1. Lähtökohtana on usko Jumalaan, joka on luonut kaiken tyhjästä (lat. ex nihilo)

2. Jumala loi kaiken hyväksi, paratiisi oli täydellinen olotila, viattomuuden aika

3. Luonnolla eli luomakunnalla on suuri arvo Jumalan luomana

4. Jumala loi ihmisen erityisasemaan luonnon keskelle

- ihminen luotiin Jumalan kuvaksi (pohdi, mitä kaikkea kuvana oleminen voi merkitä!)

- ihminen sai Jumalalta tehtäviä: hänen tuli noudattaa Jumalan tahtoa, hänen tuli liittyä puolisoonsa ja lisääntyä,  viljellä ja varjella luomakuntaa, levätä seitsemäntenä päivänä

- ihmisestä tuli siis eräänlainen Jumalan tilanhoitaja, joka on vastuussa tekemisistään isännälleen

- kaikki ihmiset ovat samalla tavalla Jumalan luomia, joten kaikilla on yhtäläinen ihmisarvo

 

Kristillinen ihmiskäsitys

- perustuu kolmeen ällään: luomiseen, lankeemukseen ja lunastukseen

- ihminen luotiin hyväksi hyvän keskelle, hän eli täydellisessä harmoniassa Jumalan, toisen ihmisen ja luonnon kanssa

- luotuna ihminen on suunnattoman arvokas (mikä ei tarkoita sitä, että hän saisi riistää tai kohdella huonosti muita luotuja, päinvastoin!)

- syntiinlankeemuksen seurauksena ihmisen suhde Jumalaan, toisiin ihmisiin ja luontoon kieroutui ja turmeltui; erityisesti jumalasuhde koki kovan kolhun - ihmissuhteissa ja luontosuhteessa ihminen kykenee edelleenkin järkensä avulla monenlaiseen hyvään

- korjatakseen tilanteen Jumala lähetti Poikansa lunastamaan ja pelastamaan ihmiset (lunastaminen = vapaaksi ostaminen ”synnin, kuoleman ja Perkeleen vallasta”; hintana oli Jeesuksen elämä)

- myös lunastus kertoo siitä, että ihminen on Luojalleen arvokas ja rakas

- uskon kautta ja ihmisen sydämessä asuvan Kristuksen kautta suhde Jumalaan korjaantuu, ja tämän tulisi näkyä rakastavana suhtautumisena ulospäin, toisiin ihmisiin ja luontoon, jolloin nämäkin suhteet eheytyvät

- kuitenkin ihminen on koko maanpäällisen elämänsä ajan samalla kertaa syntinen ja Jumalalle kelpaava eli vanhurskas (lat. simul iustus et peccator)

- lopullisesti autuaan alkutilan palauttaminen tapahtuu viimeisellä tuomiolla, kun ”usko muuttuu näkemiseksi”, kun epätäydellinen muuttuu täydelliseksi ja pelastus toteutuu lopullisesti

 

Elämän tarkoitus

- ihmiskäsitykseen kuuluu myös käsitys elämän tarkoituksesta – kristillisessä uskossa se on kaksitasoinen: toisaalta päämääränä on ikuinen elämä Jumalan yhteydessä eli olotila, jota taivaaksi sanotaan, toisaalta tämänpuoleisella elämällä on tarkoituksensa

- tämänpuoleista tarkoitusta voidaan kuvata monin tavoin, esimerkiksi ilmaisulla ”usko ja rakkaus” – usko on kunnossa oleva suhde Jumalaan ja rakkaus vastaavasti lähimmäisiin; kolmanneksi kannattaa nostaa myös kunnioittava suhde luontoon

- kristinuskossa ei voida sanoa elämän tarkoituksen olevan esimerkiksi kärsimyksistä vapaan elämän tai edes onnellisuuden yksioikoisesti ajateltuna – toisaalta elämäntapa, jossa otetaan huomioon Jumala, toiset ihmiset ja luonto on epäilemättä onnellisempi kuin itsekäs elämäntapa

- tuonpuoleinen ja tämänpuoleinen tarkoitus ovat sidoksissa toisiinsa

 

KRISTOLOGIA = OPPI KRISTUKSESTA 

- Kristus-symboleja ovat mm.

risti

krusifiksi

karitsa

px 

- keskeinen kristillinen opinkohta, joka liittyy kristologiaan, on KAKSILUONTO-OPPI, joka tarkoittaa sitä, että Jeesus on yhtä aikaa oikea Jumala ja oikea ihminen ja kumpaakin kokonaan, ei siis puoli-ihminen tai puolijumala

- kuitenkin ihmisenä Jeesus oli synnitön

- tämä kristillinen opetus muotoiltiin varhaisissa konsiileissa 300-luvulla, mutta se pohjautuu Uuteen testamenttiin

- konsiileissa etsittiin oikeaa muotoilua vaikeasti hahmotettavalle asialle; piti sitä paitsi sovittaa yhteen erilaisia käsityksiä, sillä osa kristityistä oli sitä mieltä, että Jeesus oli pelkästään Jumala ja osa sitä mieltä, että hän oli pelkästään ihminen

- kaksiluonto-oppi on tärkeä myös kristillisen PELASTUSKÄSITYKSEN kannalta: Jos Jeesus olisi ollut vain ihminen, kuinka hän olisi voinut meitä muita auttaa? Jos hän olisi ollut pelkkä Jumala, mitä häntä olisivat meidän ihmisten murheet liikuttaneet, ei kai hän olisi voinut kuollakaan?

- Jeesus Kristus on siis Jumala, yksi kolminaisuuden persoonista, ja ihminen. Siksi hän on meidän ihmisten syntien sovittaja ja pelastajamme, kuoleman voittaja ja pahan vallasta vapauttaja.

- uskontunnustuksen keskiosa kokoaa Jeesuksen tärkeimmät elämänvaiheet; lisäksi meille kristityille ovat tärkeitä Jeesuksen opetukset ja hänen antamansa esimerkki lähimmäisenrakkaudesta

 

OPPI PYHÄSTÄ HENGESTÄ eli pneumatologia

- symboleja: kyyhkynen, tulenliekki (myös kaste, sade, valonleimahdus, tuuli...)

- Pyhä Henki on Jumalan kolmas persoona, johon viitataan persoonapronominilla "hän", ei se-pronominilla

- Pyhän Hengen tehtävinä ovat uskon antaminen, pyhittäminen, seurakunnan rakentaminen

- Uudessa testamentissa puhutaan Pyhän Hengen antamista armolahjoista eli hengellisistä erityislahjoista, karismoista; näitä ovat esim. profetoiminen, sairauksien parantaminen rukouksella ja kielilläpuhuminen eli glossolalia. Viimeisin tarkoittaa sitä, että ihminen rukoilee ja kiittää Jumalaa ääneen tuntemattomalla kielellä.

- luterilaisen painotuksen mukaan Pyhä Henki käyttää toiminnassaan aina välineitä, joita ovat sana ja sakramentit

 

 

ESKATOLOGIA

- tarkoittaa oppia maailmanlopusta tai viimeisistä ajoista

- pohjautuu mm. seuraaviin apokalyptisiin kirjoihin ja kohtiin Raamatussa: Johanneksen ilmestys, pätkiä Danielin ja Hesekielin kirjoista ja UT:n kirjeistä, ns. synoptinen apokalypsi, joka on laajimmillaan Matteuksen evankeliumin luvuissa 24-25

- ongelma: lähdetekstit ovat usein kuvakieltä ja hankalia tulkita; kukin aikakausi on soveltanut esim. Ilmestyskirjaa senhetkisiin tapahtumiin

=> eri kirkkokunnilla on hiukan erilaisia näkemyksiä

- luterilaisuudessa ollaan varsin varovaisia eikä pidetä esim. sellaisia asioita kovin varmasti perusteltuina, joista on vain yksi maininta Raamatussa

- seuraavien asioiden katsotaan yleensä kuuluvan lopun ajan tapahtumiin:

* sodat ja luonnonkatasrofit, jotka ennustavat maailmanloppua

* Jeesuksen paluu maan päälle <= koko maailmaa koskettava kosminen tapahtuma

* kuolleiden ylösnousemus ja viimeinen tuomio

* iankaikkisuus eli taivas ja kadotus

* Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan

 

Kristillinen etiikka

 

Jeesus eettisenä opettajana

kolme näkökulmaa: 1) Mitä Jeesus opetti? 2) Mitä Jeesus teki? 3) Mitä merkitsevät Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus?

 

1. Jeesuksen opetuspuheet

usein vertausten tai kertomusten muodossa, esim. kertomus laupiaasta samarialaisesta

- usein myös helposti muistiin jääviä ”iskulauseita”, esim. ”On autuaampaa antaa kuin ottaa.”

- laajin opetuspuhe ns. vuorisaarna (Matt. 5-7)

kaksi keskeistä sääntöä etiikan kannalta ovat:

* kultainen sääntö: ”Niin kuin tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te samoin heille.” (Matt. 7:12)

* rakkauden kaksoiskäsky (Matt. 22:37-39): ”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”

- kultainen sääntö voidaan ymmärtää kaksoiskäskyn lisäselityksenä: se opettaa, kuinka lähimmäisen rakastaminen voi käytännössä tapahtua. Samoin 10 käskyä voidaan ymmärtää rakastamisen käytännölliseksi ohjaukseksi.

 

2.  Jeesuksen teot 

- Jeesuksen teot ja se, miten hän kohtasi ihmisiä, osoittivat usein toisenlaista arvojärjestystä kuin mihin ihmiset olivat tottuneet, esim. suhtautuminen

* naisiin, esimerkiksi sisarukset Martta ja Maria sekä aviorikoksesta tavattu nainen

* lapsiin, "antakaa lasten tulla minun luokseni, sillä heidän kaltaisilleen kuuluu taivasten valtakunta"

* sairaisiin; Jeesus ei pitänyt sairautta rangaistuksena ihmisen synneistä, vaan paransi sairaita kaikkialla, missä kulki

* yhteiskunnan halveksittuihin jäseniin, kuten prostituoituihin ja tullimiehiin ja toisuskoisiin / ulkomaalaisiin, samarialaisiin

väkivaltaan: ”älkää tehkö pahalle vastarintaa”, ”jos joku lyö sinua poskelle, käännä hänelle toinenkin poski”, ”joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu” 

* anteeksiantoon: Jeesus opettaa monessa kohdassa, että toiselle on annettava anteeksi silloinkin, kun toinen ei ansaitse sitä, ei pyydä anteeksi tai rikkoo yhä uudelleen

 

3. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus

antaessaan henkensä ihmisten puolesta Jeesus osoitti suurinta mahdollista rakkautta meitä kohtaan ja osoitti, millainen on Jumalan hyvä tahto ihmisiä kohtaan.

Koska me olemme Jumalan armahtamia, pitää meidänkin kunnioittaa ja arvostaa toisiamme. Olemme kaikki yhtä arvokkaita.

 

YHTEENVETO: Jeesuksen opettama etiikka on RAKKAUDEN JA HEIKOIMMISTA HUOLEHTIMISEN ETIIKKAA.

 

 

Soveltavia teemoja  

IHMISOIKEUDET

= kaikille ihmisille kuuluvat luovuttamattomat perusoikeudet, jotka eivät ole riippuvaisia ihmisen ominaisuuksista tai syntyperästä 

Historiaa:

- antiikki: 

· ius naturale = luonnollinen oikeus 

· ius gentium = kansojen oikeus 

- kristinusko: oikeuksia on perusteltu luomistyöllä, jonka perusteella kaikilla ihmisillä on yhtäläinen arvo ja oikeudet 

- renessanssi: yksilö nousee uudelleen mielenkiinnon kohteeksi keskiajan kollektivismin eli yhteisön korostuksen jälkeen 

- valistus: hyötyä ja järkeä korostava aikakausi, joka toi esiin monia oikeuksia 

· esim. Ranskan vallankumous: vapaus, veljeys ja tasa-arvo; uskonnonvapaus negatiivisesti ymmärrettynä eli vapautena uskonnosta 

· esim. Yhdysvaltojen perustuslaki: uskonnonvapaus positiivisesti ymmärrettynä eli vapautena harjoittaa uskontoa 

- kattavin ihmisoikeusasiakirja on YK:n ihmisoikeusjulistus vuodelta 1949 + siihen liittyvä ihmisoikeussopimus 

· lisättynä lapsen oikeuksien julistuksella 

· ja sopimuksilla naisten oikeuksista 

· sekä vammaisten oikeuksilla

 

Tehtävä: 

Perehdy ihmisoikeusjulistukseen Internetin kautta ja myös erilaisiin ihmisoikeussivustoihin (osoitteita alla). Mieti 

- mitkä ovat tärkeimpiä ihmisoikeuksia? 

- toteutuvatko kaikki ihmisoikeudet Suomessa? 

- miten niitä rikotaan Suomessa ja maailmalla?

www.ykliitto.fi

www.ihmisoikeudet.net 

http://maailma.net 

www.amnesty.fi 

www.amnesty.org 

www.hrw.org

www.ilhr.org

Seuraavassa kolumnissa HS:n toimittaja pohtii ihmisoikeuksien kulttuurisidonnaisuutta: 

http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Homojen+oikeudet+eivät+ole+yksiselitteisiä/HS20101025SI1MA012vk

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.